Konsultointi

DevExit Oy:n kokeneet asiantuntijat ovat työskennelleet monissa hyvin vaativissa yritysympäristöissä kehittäen ainutlaatuisia ja kilpailukykyisiä toimintastrategioita, ratkaisseet myynti- ja palveluorganisaatioiden pullonkauloja ja ongelmia sekä tuottaneet kestäviä tuloksia.

Avustamme myös liikkeenjohtoa vaativissa neuvotteluprojekteissa. Käytettävissänne ovat vuosikymmenten kokemuksemme vaativista liikeneuvotteluista. Avustamme valmistautumisessa vaativiin neuvottelutilanteisiin, sekä tarvittaessa olemme mukana vahvistamassa neuvottelutiimiänne.

Yhdistämme perusteelliset analyysit ja syvällisen liiketoimintaymmärryksen ja vapautamme näin yrityksen myynti- ja asiakaspalvelupotentiaalin. Tavoitteemme on tuottaa kestävää kasvua ja kannattavuutta asiakkaillemme. Toimeksiantomme käsittävät nykytoimintojen tehostamistoimet ja tarvittaessa liiketoiminnan uudelleen suuntaamisen. Toimintamme pääpaino on käytännön asiakaspinnassa. Tuotamme käytännöllisiä ratkaisuja ja puhumme kieltä, jota kaikki ymmärtävät.

Kokeneet DevExit Oy:n konsultit toimivat yritysjohdon tukena, keskustelijoina, analyytikkoina ja kehitysprojektien käynnistäjinä ja läpiviejinä. Avustamme yritysjohtoa saavuttamaan tavoitteensa sekä vapautamme heidän resurssejaan ottamalla vetovastuun myynnin ja asiakaspalvelun tehostamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tyypillisiä toimeksiantojamme

Tutustu tarkemmin

Olemme erikoistuneet leadership-taitojen kehittämiseen myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioissa.

Kartoitamme tarvittaessa nykyisen esimiestyön tason sekä paikallistamme kehitystarpeet. Lopulliset kehitysohjelmat muokataan kunkin asiakasyrityksen lähtökohdista.

Johtamisen kehittäminen
 • Vuorovaikutustaidot
 • Tulosten saavuttaminen organisaation kanssa ja kautta
 • Suunnitelmallisuus ja kurinalaisuus
 • Ajankäyttö
 • Palautteen antaminen
Johtoryhmätyöskentely

Autamme johtoryhmää määrittämään ja priorisoimaan sille kuuluvat tehtävät. Avustamme tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta lisäävien käytäntöjen luomisessa.

Paras palvelu- ja myyntikäytäntö-menetelmä on tehokas ja käytännönläheinen. Lukuisat onnistuneet toteutukset ovat vahva suositus menetelmän puolesta.

Mallinnusprosessi toteutetaan yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa tehokkaana ja sitouttavana prosessina. Henkilöstön osallistuminen mallintamiseen edesauttaa sitoutumista. Syntyneet toimintakortit muodostavat päivittäisen ohjauksen ja seurannan työkalun.

Perinteisen palvelukoulutuksen avulla voidaan saada aikaan hetkellistä suoritusten parantumista. Silloin kun tavoitteena on pysyvä suoritustason parantuminen, on Paras Käytäntö tehokkain toimintatapa.

Palvelu- ja myyntikäytäntöjen mallintaminen

Mallintaminen on tehokas tapa määrittää myynti- ja asiakaspalveluprosessit. Menetelmän avulla kuvataan tyypilliset asiakaskohtaamistilanteet. Yleensä mallinnetaan 4 – 6 kohtaamista, jotka edustavat vähintään 80 prosenttia asiakaspalvelutilanteista. Näille tilanteille luodaan neljä eri toimintamallia:

 1. ”Ei hyväksyttävä suoritus”
 2. ”Välttävä suoritus”
 3. ”Hyvä suoritus”
 4. ”Erinomainen, kilpailuedun tuottava suoritus”.

Jos haluat saada viestisi perille, valmennusvideo voi korvata tuhat sanaa.

Nykyaikaisen videokaluston avulla tuotamme koulutusvideot nopeasti ja joustavasti. Emme ainoastaan tuota videomateriaalia, vaan avustamme palveluprosessien mallentamisessa ja tarvittaessa koulutuksessa.

Olemme vuosien varrella tuottaneet kymmeniä ellei satoja videoita valmennuksen tueksi. Oman videokalusto mahdollistaa kustannustehokkaan toteutuksen ilman usein tarpeetonta kallista ”taiteellista” vaikutelmaa.

Videoitten käyttökohteita mm.
 • Hyvät ja huonot palvelutavat
 • Yritysjohdon tervehdys valmennussarjaan
 • Myynnin valmennus
 • Esimiesvalmennus
 • Käyttöohjeet