DevExit Oy mukana Sochin olympialaisten jälkeistä hotelli- ja ravintola-alan kehitystä pohtineessa seminaarissa

DevExit Oy:n asiantuntija oli mukana huhtikuussa 2014 Sochissa järjestetyssä seminaarissa kutsuttuna asiantuntijana. DevExit Oy:n edustajan puheenvuoro ja workshop käsitteli palveluiden standardointia ja tavoitellun palvelutason ylläpitämistä palveluyrityksissä.

Tilaisuus järjestettiin Russian International Olympic Universityn tiloissa Sochissa. Yliopisto on ensimmäinen urheiluyliopisto ja se on valmistunut vuonna 2013 olympiakisojen alla.

Valtavat investoinnit Sochin alueelle odottavat Olympialaisten jälkeen käyttäjiä. Puitteet ovat upeat ja perinteiset lomanviettäjä virrat eivät riitä täyttämään rakennettua kapasiteettia. Myöskään Venäjän sisäisiltä markkinoilta ei ole todennäköisesti generoitavissa riittävästi kysyntää. Mm. tästä syystä on tärkeää, että alueen palvelutaso vastaa näyttäviä puitteita. Nykyaikaiset matkailijat edellyttävät korkeatasoisten puitteiden lisäksi korkeatasoista palvelua sekä tuotteita.

DevExit Oy katsoo sillä olevan hyvät mahdollisuudet olla mukana tulevaisuuden rakentamisessa Sochin alueella.