Liity postituslistalle

plusAikuiset: kohderyhmä, jota ei ole varaa unohtaa

Katso esitys

 

plusAikuiset ovat +/- 50 - 65 -vuotiaita, usein aktiivisia ja itseensä panostavia henkilöitä, joilla on:

  • Enemmän ostovoimaa
  • Enemmän aikaa
  • Enemmän kokemusta ja kriittisyyttä
  • He tietävät mitä hyvä palvelu on ja olettavat saavansa sitä
  • Heillä on enemmän mahdollisuuksia ja haluja huolehtia itsestään sekä läheisistään
  • ... Eli, heillä on enemmän juuri niitä ominaisuuksia, jotka tekevät heistä tavoittelemisen arvoisia ja haastavia asiakkaita.

plusAikuisia on lähes kolmannes koko aikuisväestöstä, eli pitkälti toista miljoonaa. Heidän varallisuutensa on puolitoistakertainen maan keskiarvoon verrattuna. Kysymyksessä on kohderyhmä, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Tänä päivänä monet palveluprosessit on tehty nuorempien ikäluokkien ehdoilla, unohtaen plusAikuisten tarpeet. Samalla yritys jättää hyödyntämättä melkoisen kohderyhmän mahdollisuudet.

 

Jos haluat palvelun palvelemaan tulosta, voimme avustaa yritystäsi kohdistamaan palvelut myös plusAikuis kohderyhmälle. Tutkimukset ja selvitykset osoittavat kiistattomasti, että kysymyksessä kohderyhmä, johon kannattaa paneutua.

Yhteydenotot magnus.kumlin@devexit.fi, 0400 601 356