Liity postituslistalle

Myyntitaitovalmennus

Asiakkuuskeskeinen myyntitaito -valmennusohjelma on perinteinen ja tehokas taitovalmennusohjelma. Ohjelma rakentuu kuhunkin taitovaiheeseen liittyvistä luennoista sekä käytännön tilanneharjoituksista.


Valmennamme tehokkaasti win-win myyntikohtaamisiin. Harjoitamme taitoja, joiden avulla henkilöt voivat saavuttaa omat tavoitteensa yhteistyöhenkisessä myyntitilanteissa.

 

Asiakkuuskeskeinen myyntitaito -valmennus tarjoaa hyvän mahdollisuuden ei ainoastaan parantaa myyntikäyntien onnistumisprosenttia merkittävästi, vaan auttaa myös osallistujaa vahvistamaan itselleen sellaisia taitoja, joiden avulla hän voi rakentaa pitkäikäisiä asiakassuhteita, asiakkuuksia.

Valmennus on rakennettu viimeisimmän asiakkuusajattelutiedon pohjalta. Ohjelman rakenne on looginen ja omaksuminen tapahtuu käytännönläheisten harjoitusten avulla.

 

Valmennus on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka ovat suorassa asiakaskontaktissa tavoitteena myydä tuote, palvelu tai idea asiakkaalle. Ohjelma soveltuu erinomaisesti myös myyjien johtamisesta vastuussa oleville esimiehille.

Asiakkuuskeskeinen myyntitaito -valmennus muodostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

  • Vuorovaikutus ja yhteistyö - perustan luominen yhteistyölle (1 pv)
  • Asiakkuuskeskeinen myynti - asiakaskohtaamisessa tarvittavien myyntitaitojen kehittäminen (2-3 pv)
  • Asiakkuuksien hallinta - kurinalaisuuden ja suunnittelun kehittäminen asiakashankinnassa ja asiakkuuksien hoidossa (2 pv)
  • Asiakkuuskeskeisen myynnin ohjaus - myynnin esimiehille asiakkuuskeskeisten myyntitaitojen ylläpitämiseen, kehittämiseen ja hallintaan yrityksessä (2 pv)

Taitopainotteisuuden johdosta ryhmäkoko on rajattu kahteentoista henkeen. Tehokkain valmennustulos saavutetaan 3,5-päiväisellä tehovalmennuskokonaisuudella, johon liitetään tarvittava määrä coaching -asiakaskäyntejä yhdessä valmentajan kanssa.

 

Uutta ja tehokasta!
Taitoklinikat

Aika on rahaa. Monet yritykset kokevat vaikeaksi, ellei mahdottomaksi irroittaa henkilöstöä pitkiin päivien mittaisiin valmennuksiin. Samalla kuitenkin koetaan tärkeäksi varmistaa avainhenkilöiden iskukyky kasvavissa paineissa. Näihin haasteisiin vastaamaan olemme kehittäneet ainutlaatuisen klinikkavalmennuksen.

 

Mitä klinikat ovat?

Ne ovat noin kolmen tunnin mittaisia, yhteen asiakokonaisuuteen keskittyviä valmennustilaisuuksia.

 

Miten on mahdollista kehittää uusia taitoja kolmessa tunnissa?

Olemme karsineen kaiken epäolennaisen. Käymme suoraan asiaan ensi minuuteista alkaen. Ei pitkiä luentoja, eikä puuduttavia ryhmätöitä eikä muutakaan täytettä, vaan käytännön harjoituksia ensi hetkestä alkaen.

 

Mitä klinikoissa valmennetaan?

Keskitymme kolmeen pääkysymykseen. Yhteen kussakin klinikassa

Esimerkiksi:

Asiakaskäynnin sopiminen puhelimessa, Tehokas myyntikäynti, Kaupan päättäminen ja vastaväitteiden käsittely

Valmistautuminen neuvotteluihin, Tehokas argumentointi neuvotteluissa, Tarpeettomien myönnytysten välttäminen

Esimiehen asema organisaatiossa, Esimiehen vaikutuskeinot, Vaativien esimiestilanteiden käsittely

 

Miten klinikoilla opitaan?

Valmentautuminen tapahtuu harjoituskirjan avulla, josta muodostuu osallistujille oma käsikirja oman työn suunnitteluun ja tehostamiseen.

Jokainen osallistuja tekee harjoituksia valmentajan johdolla ja laatii samalla omaan työhönsä ja toimintatapaansa soveltuvia toimintamalleja.

 

Miksi valmennus on niin tehokasta?

Emme mittaa tai oleta osallistujien lähtötasoa. Kaikki tekevät kaikki harjoitukset, emmekä jää tuleen makaamaan ja keskustelemaan. Jokainen joutuu osallistumaan ja jakamaan ajatuksensa ilman, että kukaan voi vetäytyä taka-alalle.

 

Miksi lyhyitä klinikoita? Monesta syystä:

  • Useimpien ihmisten on helpompi motivoitua ja keskittyä 3 tunnin mittaiseen valmennukseen kuin päivän tai päivien mittaiseen tilaisuuteen
  • Klinikan aikana keskitytään ainoastaan yhteen asiakokonaisuuteen kerralla, näin omaksuminen ja harjoittelu tehostuu
  • Ajankäyttö tehostuu. Klinikka voidaan toteuttaa työpäivän hiljaisimpana hetkenä tai työpäivän jälkeen, jolloin normaalien työtehtävien hoito ei häiriinny
  • Valmennus on kustannustehokasta. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi yrityksen omissa tiloissa. Näin säästetään mm. kokoustila-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksissa
  • Klinikoiden sisältö voidaan valita yrityksen ja henkilöstön kehittämistarpeiden mukaan ja täydentää joustavasti tarvittaessa esimerkiksi coaching valmennuksella tai -käynneillä tai myynnin johtamiseen keskittyvillä klinikoilla.

 

Nyt on oikea hetki terävöittää omien joukkojesi taitoja, innostusta ja tuloksia. Ja tämä kaikki hyvin kustannustehokkaasti!