Liity postituslistalle

Ehdottoman asiakastyytyväisyyden 5+1 askelta

Asiakkuuskeskeinen asiakaspalvelu

Suomessa kehitetty, markkinoiden tehokkain asiakaspalveluohjelma, jonka avulla yritykset luovat ja hallitsevat asiakkuuksiaan entistä tehokkaammin

 

Katso esitys

Asiakaspalvelutason pysyvään kohottamiseen tähtäävät työkalumme ovat:

Service Toolbox, Kuiluanalyysi

 • Kuiluanalyysin avulla pystymme paikallistamaan palveluketjun heikot lenkit ja kohdistamaan toimenpiteet täsmällisesti ja kustannustehokkaasti muutosta kaipaaviin prosesseihin ja toimintatapoihin

Palvelukilpailuetujen maastoutus

 • Tämän työkalun avulla vastaamme kysymykseen "Mitä tavoiteltu kilpailuetu palvelussa tarkoittaa käytännön tasolla?". Käytämme yksinkertaista 3 x 3 menetelmää, joka vastaa viimevaiheessa kysymykseen "Mitä minun tulee tehdä, että palvelutavoitteet saavutetaan?".

Palvelukortit

 • Palvelukorttien avulla mallinnetaan tavoitellut ja kilpailuedun tuottavat palvelusuoritukset käytännönläheisesti ja konkreettisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa

Palveluvalmennus Klinikat

 • Klinikat ovat kehittämämme tehokas ja nopea tapa varmistaa palveluketjun toimivuus. Klinikkamuotoisessa valmennuksessa keskitytään akuutteihin palveluketjun ongelmiin. Se on täsmävalmennusta parhaimmillaan.
 • Yksi klinikka kestää 3 - 4 tuntia ja paneutuu yhteen korkeintaan kahteen avainasiaan kerrallaan. Näin saavutetaan merkittäviä etuja:
  • Henkilökunta motivoituu ja jaksaa keskittyä valmennukseen
  • Valmennuksessa käydään "suoraan asiaan" ja saavutetaan käytännön tuloksia
  • Rahaa ja aikaa säästyy:
   • Valmennukset voidaan toteuttaa viikon ja päivän hiljaisimpina hetkinä
   • Henkilökunta on myynnissä ja asikaspalvelussa aktiivisimman osan päivää
   • Valmennusvoidaan toteuttaa lähellä työpaikkaa, näin säästetään matka- ja kokouskustannuksissa
 • Aika on rahaa! Toimipisteenne ei tarvitse olla suljettuna silloin kun "parannatte palvelua"

Ehdottoman asiakastyytyväisyyden 5+1 askelta -asiakaspalveluvalmennus

 • 5+1 asiakaspalveluvalmennusohjelma on suomalaisista lähtökohdista luotu valmennusohjelma. Ohjelma on täysin konseptoitu, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ohjelma toteutettaisiin aina samalla tavalla asiakkaan tarpeista riippumatta. Päinvastoin. Koska omistamme ohjelman oikeudet itse, voimme räätälöidä kunkin valmennuskokonaisuuden täysin asiakkaan lähtökohdista. Samalla taustalle on vankka systematiikka ja koetellut metodit.

Valmennus sisältää tyypillisesti:

 • Luentoja ja harjoituksia kustakin taitovaiheesta
 • Videoesimerkkejä hyvästä ja huonosta palvelukäyttäytymisestä. Esimerkit voidaan tuottaa asiakasyrityksen omista palvelutilanteista.
 • Omaksumisen varmistavia tarkistuskysymyksiä langattoman palautejärjestelmän avulla
 • Videoharjoituksia
 • Keskusteluja käytännön palvelutilanteiden ratkaisemiseksi
 • Palvelutaitotestejä

Ehdottoman asiakastyytyväisyyden 5+1 askelta on markkinoiden tehokkain palveluvalmennusohjelma. Valmennustulokset ovat poikkeuksellisen hyviä ja ohjelma on lisensoitavissa koulutusyrityksille ja -organisaatioille.

Asiakaspalvelun esimiestyö -valmennus

 • Paraskaan palveluvalmennusohjelma ei tuota pitkäjänteisiä tuloksia ilman, että varmistutaan esimiesten valmiuksista ja sitoutumisesta palvelutason pysyvään kohottamiseen.
 • Valmennuksen aikana esimiehet saavat valmiudet palvelun johtamiseen sekä palvelutavoitteiden asettamiseen siten, että ne ovat vietävissä käytäntöön
 • Ohjelma rakennetaan huomioiden esimiesten aikaisempi kokemus ja valmiudet