Liity postituslistalle

Palvelun ja myynnin kehittäminen

Paras palvelu- ja myyntikäytäntö-menetelmä on tehokas ja käytännönläheinen. Lukuisat onnistuneet toteutukset ovat vahva suositus menetelmän puolesta.

Mallinnusprosessi toteutetaan yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa tehokkaana ja sitouttavana prosessina. Henkilöstön osallistuminen mallintamiseen edesauttaa sitoutumista. Syntyneet toimintakortit muodostavat päivittäisen ohjauksen ja seurannan työkalun.

Perinteisen palvelukoulutuksen avulla voidaan saada aikaan hetkellistä suoritusten parantumista. Silloin kun tavoitteena on pysyvä suoritustason parantuminen, on Paras Käytäntö tehokkain toimintatapa.

Palvelu- ja myyntikäytäntöjen mallintaminen

Mallintaminen on tehokas tapa määrittää myynti- ja asiakaspalveluprosessit. Menetelmän avulla kuvataan tyypilliset asiakaskohtaamistilanteet. Yleensä mallinnetaan 4 - 6 kohtaamista, jotka edustavat vähintään 80 prosenttia asiakaspalvelutilanteista. Näille tilanteille luodaan neljä eri toimintamallia:

  1. "Ei hyväksyttävä suoritus"
  2. "Välttävä suoritus"
  3. "Hyvä suoritus"
  4. "Erinomainen, kilpailuedun tuottava suoritus".